จองป้ายทะเบียน ออนไลน์ 2567 3 ขั้นตอน ใคร ๆ ก็ทำได้ง่ายนิดเดียว!

การ จองป้ายทะเบียน ออนไลน์ 2567 ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก (DLT) ได้พัฒนาระบบการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง

CARS24
CARS24
| อ่าน 1 นาที

ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก (DLT) ได้พัฒนาระบบการ จองป้ายทะเบียน ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าของรถยนต์เป็นจำนวนมาก ด้วยความสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาไปกรมขนส่งทางบกให้ยุ่งยาก และนัยหนึ่งเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์นำชื่อคนอื่นมาจองทะเบียนรถ แล้วคุณยังได้เลขทะเบียนมงคลที่เหมาะกับตัวเองอีกด้วย CARS24 พร้อมอัปเดต 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ให้คุณจองทะเบียนรถออนไลน์ด้วยตัวเอง

จองป้ายทะเบียน ออนไลน์ 2567 3 ขั้นตอน ใคร ๆ ก็ทำได้ง่ายนิดเดียว!

ก่อนอื่นคุณต้องเข้าไปที่ ระบบจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ต และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ 'PDPA' (Personal Data Protection Act) และป้องกันการแอบอ้างเอาชื่อบุคคลอื่นมาดำเนินการจองทะเบียนรถ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือสูญเสียทรัพย์ได้

จองป้ายทะเบียน ออนไลน์ 2567 ด้วยตัวเอง

สำหรับผู้ที่สนใจ จองป้ายทะเบียน กทม ผ่านช่องทางออนไลน์ คุณสามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ดังนี้

 1. ถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนและภาพใบหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ในโทรศัพท์มือถือ กรณีนิติบุคคล / ชาวต่างชาติ สามารถให้ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้แทนชาวต่างชาติลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ได้เช่นกัน
 2. เข้าสู่เว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve/ เลือกเมนู “จองหมายเลขทะเบียน” ระบบจะเข้าสู่หน้ายืนยันตัวตน จากนั้นให้ยืนยันตัวตนโดยสแกน QR code ผ่านแอปฯ ThaID เมื่อยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถจองทะเบียนรถได้เลย โดยรถยนต์ 1 คัน สามารถจองได้ 1 หมายเลขทะเบียนเท่านั้น
 3. เมื่อจองเลขทะเบียนรถที่ต้องการได้แล้ว คุณจะสามารถจองหมายเลขทะเบียนได้ใหม่อีกครั้งหลังจาก 3 เดือน (นับจากวันที่จองเลขทะเบียนรถยนต์) โดยอ้างอิงจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรายละเอียดของรถที่จองหมายเลขทะเบียนได้
จองป้ายทะเบียน ออนไลน์ 2567 3 ขั้นตอน ใคร ๆ ก็ทำได้ง่ายนิดเดียว!

ตารางจองป้ายทะเบียน ออนไลน์ 2567

จองป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

กลุ่มรถเก๋ง รถซีดาน หรือรถกระบะ 4 ประตู

 • วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 5ขณ เลขเปิดจอง 5501 - 6999 จดทะเบียนภายในวันที่ 24 เมษายน 2567
 • วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 5ขณ เลขเปิดจอง 7001 - 8500 จดทะเบียนภายในวันที่ 25 เมษายน 2567
 • วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 5ขณ เลขเปิดจอง 8501 - 9998 จดทะเบียนภายในวันที่ 26 เมษายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 5ขด เลขเปิดจอง 10 - 1500 จดทะเบียนภายในวันที่ 29 เมษายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 5ขด เลขเปิดจอง 1501 - 2999 จดทะเบียนภายในวันที่ 29 เมษายน 2567

จองป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน

กลุ่มรถตู้

 • วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 1นฉ เลขเปิดจอง 7051 - 7110 จดทะเบียนภายในวันที่ 24 เมษายน 2567
 • วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 1นฉ เลขเปิดจอง 7111 - 7170 จดทะเบียนภายในวันที่ 25 เมษายน 2567
 • วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 1นฉ เลขเปิดจอง 7172 - 7230 จดทะเบียนภายในวันที่ 26 เมษายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 1นฉ เลขเปิดจอง 7231 - 7290 จดทะเบียนภายในวันที่ 29 เมษายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 1นฉ เลขเปิดจอง 7291 - 7350 จดทะเบียนภายในวันที่ 29 เมษายน 2567

จองป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

กลุ่มรถกระบะบรรทุก รถกระบะตอนเดียว หรือรถกระบะ 2 ประตู

 • วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 3ฒอ เลขเปิดจอง 4001 - 4300 จดทะเบียนภายในวันที่ 24 เมษายน 2567
 • วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 3ฒอ เลขเปิดจอง 4301 - 4600 จดทะเบียนภายในวันที่ 25 เมษายน 2567
 • วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 3ฒอ เลขเปิดจอง 4601 - 4900 จดทะเบียนภายในวันที่ 26 เมษายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 3ฒอ เลขเปิดจอง 4901 - 5200 จดทะเบียนภายในวันที่ 29 เมษายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 3ฒอ เลขเปิดจอง 5201 - 5499 จดทะเบียนภายในวันที่ 29 เมษายน 2567

ข้อควรระวัง! ก่อนจองป้ายทะเบียน ออนไลน์

กรมการขนส่งทางบก ยังแจ้งเตือนให้เจ้าของรถควรให้ความสำคัญกับข้อควรระวังที่หลายคนมักจะมองข้าม ได้แก่

 • เปิดให้ จองเลขทะเบียนรถ ตามตาราง ตั้งแต่เวลา 10:00 - 16:00 น. หากเข้าใช้งานก่อนเวลาจะไม่สามารถจองหมายเลขทะเบียนได้
 • ชื่อผู้จองต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้น
 • อ่านหลักเกณฑ์การจองให้เข้าใจ ก่อนจองหมายเลขทะเบียน
 • ตรวจสอบข้อมูล เช่น คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขบัตร ก่อนทำการจอง หากกรอกข้อมูลผิดจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนรถยนต์ได้
 • กรอกข้อมูลไม่ครบตามหลักเกณฑ์ การจองทะเบียนรถยนต์จะถือเป็นโมฆะ

คุณยังสามารถตรวจสอบผลการจอง และตารางเปิดจองหมายเลขผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมขนส่งทางบกได้ด้วย แบ่งประเภทรถออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง หรือ รถกระบะ 4 ประตู) 2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) และ 3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะบรรทุก หรือ รถกระบะ 2 ประตู)

จองป้ายทะเบียน ออนไลน์ 2567 3 ขั้นตอน ใคร ๆ ก็ทำได้ง่ายนิดเดียว!

ขอทะเบียน หลังจองป้ายทะเบียน ออนไลน์

หลังจาก จองเลขทะเบียนรถออนไลน์ แล้ว คุณจะต้องยื่น จดทะเบียนรถยนต์ ภายในวันที่กำหนด โดยการ ล็อคเลขทะเบียน จะมีอายุประมาณ 1 เดือน (ก่อนที่ทะเบียนรถจะถูกปล่อยให้ผู้อื่นใช้งานอีกครั้ง) โดย เอกสารที่ใช้ในการขอทะเบียนรถ ประกอบด้วย

 • หลักฐานการซื้อขายรถยนต์ หรือ หนังสือแจ้งจำหน่ายรถ
 • หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ
 • หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ
 • หลักฐานการทำประกันภัย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 • หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ (กรณีบุคคลธรรมดา): สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ (กรณีเป็นนิติบุคคล): หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
 • หลักฐานประจำตัว กรณีเจ้าของรถเป็นชาวต่างชาติ: ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ต้องได้รับการตรวจลงตราวีซ่าตามกฎหมายอย่างถูกต้อง / หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่อาศัย หรือหนังสือรับรองการทำงานจากสถานทูต กรมการกงสุล กองตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน หน่วยราชการอื่น ๆ หรือองค์การระหว่างประเทศ
 • หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)
ซื้อรถยนต์มือสอง CARS24

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถ จองป้ายทะเบียน เป็นเจ้าของเลขทะเบียนรถยนต์ที่ต้องการได้อย่างสะดวกสบาย แต่สำหรับลูกค้าของ CARS24 เราพร้อมให้บริการจองทะเบียนรถยนต์ที่คุณต้องการได้แล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 028 7428 ติดต่อได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.

สำหรับใครที่อยากซื้อ-ขาย-เทิร์น จบในที่เดียว CARS24 พร้อมให้บริการและมีรถมือสองให้เลือกกว่า 1,000 คัน จะเลือกซื้อหรือขายรถผ่านเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ที่ App Store และ Google Play สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02 028 7428 ติดต่อได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.

ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก (DLT) ได้พัฒนาระบบการ จองป้ายทะเบียน ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าของรถยนต์เป็นจำนวนมาก ด้วยความสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาไปกรมขนส่งทางบกให้ยุ่งยาก และนัยหนึ่งเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์นำชื่อคนอื่นมาจองทะเบียนรถ แล้วคุณยังได้เลขทะเบียนมงคลที่เหมาะกับตัวเองอีกด้วย CARS24 พร้อมอัปเดต 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ให้คุณจองทะเบียนรถออนไลน์ด้วยตัวเอง

จองป้ายทะเบียน ออนไลน์ 2567 3 ขั้นตอน ใคร ๆ ก็ทำได้ง่ายนิดเดียว!

ก่อนอื่นคุณต้องเข้าไปที่ ระบบจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ต และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ 'PDPA' (Personal Data Protection Act) และป้องกันการแอบอ้างเอาชื่อบุคคลอื่นมาดำเนินการจองทะเบียนรถ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือสูญเสียทรัพย์ได้

จองป้ายทะเบียน ออนไลน์ 2567 ด้วยตัวเอง

สำหรับผู้ที่สนใจ จองป้ายทะเบียน กทม ผ่านช่องทางออนไลน์ คุณสามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ดังนี้

 1. ถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนและภาพใบหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ในโทรศัพท์มือถือ กรณีนิติบุคคล / ชาวต่างชาติ สามารถให้ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้แทนชาวต่างชาติลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ได้เช่นกัน
 2. เข้าสู่เว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve/ เลือกเมนู “จองหมายเลขทะเบียน” ระบบจะเข้าสู่หน้ายืนยันตัวตน จากนั้นให้ยืนยันตัวตนโดยสแกน QR code ผ่านแอปฯ ThaID เมื่อยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถจองทะเบียนรถได้เลย โดยรถยนต์ 1 คัน สามารถจองได้ 1 หมายเลขทะเบียนเท่านั้น
 3. เมื่อจองเลขทะเบียนรถที่ต้องการได้แล้ว คุณจะสามารถจองหมายเลขทะเบียนได้ใหม่อีกครั้งหลังจาก 3 เดือน (นับจากวันที่จองเลขทะเบียนรถยนต์) โดยอ้างอิงจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรายละเอียดของรถที่จองหมายเลขทะเบียนได้
จองป้ายทะเบียน ออนไลน์ 2567 3 ขั้นตอน ใคร ๆ ก็ทำได้ง่ายนิดเดียว!

ตารางจองป้ายทะเบียน ออนไลน์ 2567

จองป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

กลุ่มรถเก๋ง รถซีดาน หรือรถกระบะ 4 ประตู

 • วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 5ขณ เลขเปิดจอง 5501 - 6999 จดทะเบียนภายในวันที่ 24 เมษายน 2567
 • วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 5ขณ เลขเปิดจอง 7001 - 8500 จดทะเบียนภายในวันที่ 25 เมษายน 2567
 • วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 5ขณ เลขเปิดจอง 8501 - 9998 จดทะเบียนภายในวันที่ 26 เมษายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 5ขด เลขเปิดจอง 10 - 1500 จดทะเบียนภายในวันที่ 29 เมษายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 5ขด เลขเปิดจอง 1501 - 2999 จดทะเบียนภายในวันที่ 29 เมษายน 2567

จองป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน

กลุ่มรถตู้

 • วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 1นฉ เลขเปิดจอง 7051 - 7110 จดทะเบียนภายในวันที่ 24 เมษายน 2567
 • วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 1นฉ เลขเปิดจอง 7111 - 7170 จดทะเบียนภายในวันที่ 25 เมษายน 2567
 • วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 1นฉ เลขเปิดจอง 7172 - 7230 จดทะเบียนภายในวันที่ 26 เมษายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 1นฉ เลขเปิดจอง 7231 - 7290 จดทะเบียนภายในวันที่ 29 เมษายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 1นฉ เลขเปิดจอง 7291 - 7350 จดทะเบียนภายในวันที่ 29 เมษายน 2567

จองป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

กลุ่มรถกระบะบรรทุก รถกระบะตอนเดียว หรือรถกระบะ 2 ประตู

 • วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 3ฒอ เลขเปิดจอง 4001 - 4300 จดทะเบียนภายในวันที่ 24 เมษายน 2567
 • วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 3ฒอ เลขเปิดจอง 4301 - 4600 จดทะเบียนภายในวันที่ 25 เมษายน 2567
 • วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 3ฒอ เลขเปิดจอง 4601 - 4900 จดทะเบียนภายในวันที่ 26 เมษายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 3ฒอ เลขเปิดจอง 4901 - 5200 จดทะเบียนภายในวันที่ 29 เมษายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 : หมวดอักษร 3ฒอ เลขเปิดจอง 5201 - 5499 จดทะเบียนภายในวันที่ 29 เมษายน 2567

ข้อควรระวัง! ก่อนจองป้ายทะเบียน ออนไลน์

กรมการขนส่งทางบก ยังแจ้งเตือนให้เจ้าของรถควรให้ความสำคัญกับข้อควรระวังที่หลายคนมักจะมองข้าม ได้แก่

 • เปิดให้ จองเลขทะเบียนรถ ตามตาราง ตั้งแต่เวลา 10:00 - 16:00 น. หากเข้าใช้งานก่อนเวลาจะไม่สามารถจองหมายเลขทะเบียนได้
 • ชื่อผู้จองต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้น
 • อ่านหลักเกณฑ์การจองให้เข้าใจ ก่อนจองหมายเลขทะเบียน
 • ตรวจสอบข้อมูล เช่น คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขบัตร ก่อนทำการจอง หากกรอกข้อมูลผิดจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนรถยนต์ได้
 • กรอกข้อมูลไม่ครบตามหลักเกณฑ์ การจองทะเบียนรถยนต์จะถือเป็นโมฆะ

คุณยังสามารถตรวจสอบผลการจอง และตารางเปิดจองหมายเลขผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมขนส่งทางบกได้ด้วย แบ่งประเภทรถออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง หรือ รถกระบะ 4 ประตู) 2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) และ 3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะบรรทุก หรือ รถกระบะ 2 ประตู)

จองป้ายทะเบียน ออนไลน์ 2567 3 ขั้นตอน ใคร ๆ ก็ทำได้ง่ายนิดเดียว!

ขอทะเบียน หลังจองป้ายทะเบียน ออนไลน์

หลังจาก จองเลขทะเบียนรถออนไลน์ แล้ว คุณจะต้องยื่น จดทะเบียนรถยนต์ ภายในวันที่กำหนด โดยการ ล็อคเลขทะเบียน จะมีอายุประมาณ 1 เดือน (ก่อนที่ทะเบียนรถจะถูกปล่อยให้ผู้อื่นใช้งานอีกครั้ง) โดย เอกสารที่ใช้ในการขอทะเบียนรถ ประกอบด้วย

 • หลักฐานการซื้อขายรถยนต์ หรือ หนังสือแจ้งจำหน่ายรถ
 • หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ
 • หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ
 • หลักฐานการทำประกันภัย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 • หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ (กรณีบุคคลธรรมดา): สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ (กรณีเป็นนิติบุคคล): หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
 • หลักฐานประจำตัว กรณีเจ้าของรถเป็นชาวต่างชาติ: ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ต้องได้รับการตรวจลงตราวีซ่าตามกฎหมายอย่างถูกต้อง / หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่อาศัย หรือหนังสือรับรองการทำงานจากสถานทูต กรมการกงสุล กองตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน หน่วยราชการอื่น ๆ หรือองค์การระหว่างประเทศ
 • หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)
ซื้อรถยนต์มือสอง CARS24

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถ จองป้ายทะเบียน เป็นเจ้าของเลขทะเบียนรถยนต์ที่ต้องการได้อย่างสะดวกสบาย แต่สำหรับลูกค้าของ CARS24 เราพร้อมให้บริการจองทะเบียนรถยนต์ที่คุณต้องการได้แล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 028 7428 ติดต่อได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.

สำหรับใครที่อยากซื้อ-ขาย-เทิร์น จบในที่เดียว CARS24 พร้อมให้บริการและมีรถมือสองให้เลือกกว่า 1,000 คัน จะเลือกซื้อหรือขายรถผ่านเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ที่ App Store และ Google Play สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02 028 7428 ติดต่อได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.

อ่านเพิ่มเติม