3 ขั้นตอนจองเลขทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ ใคร ๆ ก็ทำได้ง่ายนิดเดียว!

CARS24
CARS24
| อ่าน 1 นาที

ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก (DLT) ได้พัฒนาระบบการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าของรถยนต์เป็นจำนวนมาก ด้วยความสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาไปกรมขนส่งทางบกให้ยุ่งยาก และนัยหนึ่งเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์นำชื่อคนอื่นมาจองทะเบียนรถ แล้วคุณยังได้เลขทะเบียนมงคลที่เหมาะกับตัวเองอีกด้วย CARS24 พร้อมอัปเดต 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ให้คุณจองทะเบียนรถออนไลน์ด้วยตัวเอง

อัปเดต "กฎหมายจราจรใหม่" เริ่ม ม.ค. 2566 ครบทั้งวิธีตัดคะแนน เช็คคะแนนออนไลน์ และ 6 ช่องทางจ่ายค่าปรับ

10 ความเชื่อเรื่องรถยนต์ ที่คนทั่วโลกส่วนใหญ่เข้าใจผิด

ก่อนอื่นคุณต้องเข้าไปที่ "ระบบจองหมายเลขทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ด" (คลิกที่นี่) และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ 'PDPA' (Personal Data Protection Act) และป้องกันการแอบอ้างเอาชื่อบุคคลอื่นมาดำเนินการจองทะเบียนรถ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือสูญเสียทรัพย์ได้

3 ขั้นตอนง่าย ๆ จองเลขทะเบียนออนไลน์ด้วยตัวเอง

สำหรับผู้ที่สนใจจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ คุณสามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ดังนี้

 1. ถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนและภาพใบหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ในโทรศัพท์มือถือ กรณีนิติบุคคล / ชาวต่างชาติ สามารถให้ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้แทนชาวต่างชาติลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ได้เช่นกัน
 2. เข้าสู่เว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve/ เลือกเมนู “จองหมายเลขทะเบียน” ระบบจะเข้าสู่หน้ายืนยันตัวตน จากนั้นให้ยืนยันตัวตนโดยสแกน QR code ผ่านแอปฯ ThaID เมื่อยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถจองทะเบียนรถได้เลย โดยรถยนต์ 1 คัน สามารถจองได้ 1 หมายเลขทะเบียนเท่านั้น
 3. เมื่อจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ได้แล้ว คุณจะสามารถจองหมายเลขทะเบียนได้ใหม่อีกครั้งหลังจาก 3 เดือน (นับจากวันที่จองเลขทะเบียนรถยนต์) โดยอ้างอิงจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรายละเอียดของรถที่จองหมายเลขทะเบียนได้

ข้อควรระวัง! ก่อนจองทะเบียนรถยนต์ออนไลน์

กรมการขนส่งทางบก ยังแจ้งเตือนให้เจ้าของรถควรให้ความสำคัญกับข้อควรระวังที่หลายคนมักจะมองข้าม ได้แก่

 • เปิดให้จองหมายเลขทะเบียนตามตาราง ตั้งแต่เวลา 10:00 - 16:00 น. หากเข้าใช้งานก่อนเวลาจะไม่สามารถจองหมายเลขทะเบียนได้
 • ชื่อผู้จองต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้น
 • อ่านหลักเกณฑ์การจองให้เข้าใจ ก่อนจองหมายเลขทะเบียน
 • ตรวจสอบข้อมูล เช่น คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขบัตร ก่อนทำการจอง หากกรอกข้อมูลผิดจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนรถยนต์ได้
 • กรอกข้อมูลไม่ครบตามหลักเกณฑ์ การจองทะเบียนรถยนต์จะถือเป็นโมฆะ

คุณยังสามารถตรวจสอบผลการจอง และตารางเปิดจองหมายเลขผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมขนส่งทางบกได้ด้วย แบ่งประเภทรถออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง หรือ รถกระบะ 4 ประตู) 2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) และ 3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะบรรทุก หรือ รถกระบะ 2 ประตู)

เพียงเท่านี้ คุณก็เป็นเจ้าของเลขทะเบียนรถยนต์ที่ต้องการได้อย่างสะดวกสบาย แต่สำหรับลูกค้าของ CARS24 เราพร้อมให้บริการจองทะเบียนรถยนต์ที่คุณต้องการได้แล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 028 7428 ติดต่อได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.

ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก (DLT) ได้พัฒนาระบบการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าของรถยนต์เป็นจำนวนมาก ด้วยความสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาไปกรมขนส่งทางบกให้ยุ่งยาก และนัยหนึ่งเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์นำชื่อคนอื่นมาจองทะเบียนรถ แล้วคุณยังได้เลขทะเบียนมงคลที่เหมาะกับตัวเองอีกด้วย CARS24 พร้อมอัปเดต 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ให้คุณจองทะเบียนรถออนไลน์ด้วยตัวเอง

อัปเดต "กฎหมายจราจรใหม่" เริ่ม ม.ค. 2566 ครบทั้งวิธีตัดคะแนน เช็คคะแนนออนไลน์ และ 6 ช่องทางจ่ายค่าปรับ

10 ความเชื่อเรื่องรถยนต์ ที่คนทั่วโลกส่วนใหญ่เข้าใจผิด

ก่อนอื่นคุณต้องเข้าไปที่ "ระบบจองหมายเลขทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ด" (คลิกที่นี่) และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ 'PDPA' (Personal Data Protection Act) และป้องกันการแอบอ้างเอาชื่อบุคคลอื่นมาดำเนินการจองทะเบียนรถ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือสูญเสียทรัพย์ได้

3 ขั้นตอนง่าย ๆ จองเลขทะเบียนออนไลน์ด้วยตัวเอง

สำหรับผู้ที่สนใจจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ คุณสามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ดังนี้

 1. ถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนและภาพใบหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ในโทรศัพท์มือถือ กรณีนิติบุคคล / ชาวต่างชาติ สามารถให้ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้แทนชาวต่างชาติลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ได้เช่นกัน
 2. เข้าสู่เว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve/ เลือกเมนู “จองหมายเลขทะเบียน” ระบบจะเข้าสู่หน้ายืนยันตัวตน จากนั้นให้ยืนยันตัวตนโดยสแกน QR code ผ่านแอปฯ ThaID เมื่อยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถจองทะเบียนรถได้เลย โดยรถยนต์ 1 คัน สามารถจองได้ 1 หมายเลขทะเบียนเท่านั้น
 3. เมื่อจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ได้แล้ว คุณจะสามารถจองหมายเลขทะเบียนได้ใหม่อีกครั้งหลังจาก 3 เดือน (นับจากวันที่จองเลขทะเบียนรถยนต์) โดยอ้างอิงจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรายละเอียดของรถที่จองหมายเลขทะเบียนได้

ข้อควรระวัง! ก่อนจองทะเบียนรถยนต์ออนไลน์

กรมการขนส่งทางบก ยังแจ้งเตือนให้เจ้าของรถควรให้ความสำคัญกับข้อควรระวังที่หลายคนมักจะมองข้าม ได้แก่

 • เปิดให้จองหมายเลขทะเบียนตามตาราง ตั้งแต่เวลา 10:00 - 16:00 น. หากเข้าใช้งานก่อนเวลาจะไม่สามารถจองหมายเลขทะเบียนได้
 • ชื่อผู้จองต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้น
 • อ่านหลักเกณฑ์การจองให้เข้าใจ ก่อนจองหมายเลขทะเบียน
 • ตรวจสอบข้อมูล เช่น คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขบัตร ก่อนทำการจอง หากกรอกข้อมูลผิดจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนรถยนต์ได้
 • กรอกข้อมูลไม่ครบตามหลักเกณฑ์ การจองทะเบียนรถยนต์จะถือเป็นโมฆะ

คุณยังสามารถตรวจสอบผลการจอง และตารางเปิดจองหมายเลขผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมขนส่งทางบกได้ด้วย แบ่งประเภทรถออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง หรือ รถกระบะ 4 ประตู) 2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) และ 3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะบรรทุก หรือ รถกระบะ 2 ประตู)

เพียงเท่านี้ คุณก็เป็นเจ้าของเลขทะเบียนรถยนต์ที่ต้องการได้อย่างสะดวกสบาย แต่สำหรับลูกค้าของ CARS24 เราพร้อมให้บริการจองทะเบียนรถยนต์ที่คุณต้องการได้แล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 028 7428 ติดต่อได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.

อ่านเพิ่มเติม