อัปเดต! ต่อใบขับขี่ 2567 ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง

อัปเดท ต่อใบขับขี่หมดอายุ 2567 ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน ต่อได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่ 2567 ต่อล่วงหน้าได้กี่เดือน

CARS24
CARS24
| อ่าน 1 นาที

หากใบขับขี่ของคุณใกล้จะหมดอายุก็ถึงเวลาต่อใบขับขี่กันแล้ว สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนต่อ ใบขับขี่หมดอายุ ปี 2567 มีอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ต้องเตรียมและค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย แล้วถ้าใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน CARS24 รวบรวมข้อควรรู้ไว้ครบในที่เดียว รวมถึงการต่อใบขับขี่ออนไลน์ที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นอีกเยอะ

ใบขับขี่หมดอายุ 2567 ทุกเรื่องที่ต้องรู้

 • ใบขับขี่ ทำไมต้องพกเวลาขับรถ?
 • ใบขับขี่รถยนต์มีอายุเท่าไหร่?
 • ค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่ 2567
 • ต่อใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง
 • ขั้นตอนการต่อใบขับขี่หมดอายุ 2567
 • ใบขับขี่หมดอายุ ต่อที่ไหนได้บ้าง?
 • ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน?
 • ใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน 2567
 • ใบขับขี่หมดอายุ เคลมประกันได้ไหม?

ใบขับขี่ ทำไมต้องพกเวลาขับรถ?

อัปเดต! ต่อใบขับขี่ 2567 ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน ต่อใบขับขี่หมดอายุ ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง

เพราะ “ใบขับขี่” หรือใบอนุญาตขับรถประเภทต่างๆ และเป็นหลักฐานที่แสดงว่า เจ้าของใบขับขี่ได้ผ่านการทดสอบตามที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กำหนดไว้ หากผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถประเภทใดๆ ไม่มีใบขับขี่ถือว่าผิดกฎหมายและต้องได้รับโทษ

คุณจึงจำเป็นต้องพกใบขับขี่ติดตัวทุกครั้งที่ขับรถ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ใบขับขี่จะช่วยในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกัน และหากคุณตำรวจเรียกตรวจก็ใช้ยืนยันและหลีกเลี่ยงการเสียค่าปรับโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

ใบขับขี่หมดอายุ บ่อยแค่ไหน?

ใบขับขี่จะแบ่งตามอายุการใช้งานได้ 3 ประเภท แต่ละประเภทมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • ใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี: กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถเป็นใบแรกจะมีอายุเพียง 2 ปี ทั้งใบขับขี่รถยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยจะเรียกว่า "ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว" หรือ "ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว"
 • ใบขับขี่ชนิด 5 ปี: กรณีที่ผู้ขับรถต้องการจะต่อใบอนุญาตขับขี่ รอบที่ 2 หรือรอบต่อ ๆ ไป นายทะเบียนออกจะออกใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งจะมีอายุการใช้งาน 5 ปี พร้อมปรับช่วงการหมดอายุบัตรให้ตรงกับวันเกิด เพื่อช่วยให้จำง่ายในการต่อใบขับขี่ครั้งต่อไป
 • ใบขับขี่ตลอดชีพ: ปัจจุบันใบขับขี่รูปแบบนี้จะยกเลิกไปแล้วก็ตาม ยกเว้นผู้ที่มีใบขับขี่ตลอดชีพมาก่อน

ค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่หมดอายุ 2567

การต่อใบขับขี่จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือชำระเงินตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะแบ่งออกเป็นค่าธรรมเนียมของรถยนต์แต่ละประเภท บวกกับคำร้องขออีก 5 บาท ดังนี้

ค่าต่อใบขับขี่ 2567

 • ค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว 2 ปี จำนวน 205 บาท (ค่าธรรมเนียม 200 บาท + คำรอง 5 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่รถยนต์ 5 ปี จำนวน 505 บาท (ค่าธรรมเนียม 500 บาท + คำรอง 5 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ จำนวน 255 บาท (ค่าธรรมเนียม 250 บาท + คำรอง 5 บาท)
ใบขับขี่หมดอายุ ต่อใบขับขี่ 2 ปีเป็น 5 ปี ใช้เอกสารอะไรบ้าง อัปเดต! ต่อใบขับขี่หมดอายุ 2567 ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง

ต่อใบขับขี่หมดอายุใช้เอกสารอะไรบ้าง

ต่อใบขับขี่จาก 2 ปี (ชั่วคราว) เป็น 5 ปี

ถ้าต้องการเปลี่ยนใบขับขี่จาก 2 ปี (ชั่วคราว) เป็น 5 ปี ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

1.       บัตรประชาชนตัวจริง

2.       ใบอนุญาตฉบับเดิม

3.       ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ใบขับขี่หมดอายุ ต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี ใช้เอกสารอะไรบ้าง อัปเดต! ต่อใบขับขี่หมดอายุ 2567 ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง

หลักฐานที่ต้องใช้ในการ ต่อใบขับขี่ 2567 5 ปีเป็น 5 ปี มีอะไรบ้าง?

1.   บัตรประชาชนตัวจริง

2.   ใบอนุญาตฉบับเดิม

3.   ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่ ตรวจได้ที่ไหนบ้าง?

ใบรับรองแพทย์ต่อใบขับขี่หมดอายุ อัปเดต! ต่อใบขับขี่หมดอายุ 2567 ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง

ตามความหมายของแพทยสภา หมายถึง เอกสารที่ออกโดยแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อรับรองว่า บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับการตรวจร่างกายจริง ตามประกาศขนส่งฉบับใหม่ (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา)

ซึ่งใบรับรองแพทย์สำหรับทำใบขับขี่ จะมีอายุใช้งานไม่เกิน 1 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ไปขอใบรับรองแพทย์จนถึงวันที่ทำใบขับขี่) จะตรวจหาโรคต่าง ๆ ดังนี้

 • โรคเรื้อน / Leprosy
 • วัณโรคระยะอันตราย / Advanced Pulmonary Tuberculosis
 • ยาเสพติดให้โทษ / Drug addiction
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic alcoholism
 • โรคเท้าช้าง / Elephantiasis

คุณสามารถตรวจร่างกายเพื่อขอใบรับรองแพทย์ สำหรับทำใบขับขี่ได้ที่โรงพยาบาลและคลินิกเวชกรรมทุกแห่ง ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที ตั้งแต่การซักประวัติ เข้ารับการตรวจ และการออกใบรับรองแพทย์

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่หมดอายุ 2567

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่หมดอายุ 2567 มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

 1. อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทางเว็บไซต์กรมการขนส่ง www.dlt-elearning.com
 2. การต่อใบขับขี่สามารถดำเนินการได้ทั้ง walk in หรือจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 4. กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ออกใบอนุญาตขับรถ
การต่อใบขับขี่หมดอายุ ถ้าต่อใบขับขี่ขณะที่ใบขับขี่หมดอายุไม่เกินกว่า 1 ปีจะสามารถต่อได้ทันทีโดยอบรมออนไลน์เพียง 1 ชั่วโมง แต่ถ้าใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องรับการอบรมออนไลน์ 2 ชั่วโมงพร้อมทำทดสอบข้อเขียนเพิ่มเติม ขณะที่ถ้าปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุเกินกว่า 3 ปี จะต้องอบรมออนไลน์ 2 ชั่วโมงพร้อมสอบทั้งข้อเขียนและสอบปฎิบัติใหม่ทั้งหมด

ต่อใบขับขี่วันเสาร์-อาทิตย์ได้ไหม ได้ถึงกี่โมง 2567

สามารถต่อใบขับขี่ได้ ณ สำนักงานขนส่ง ในพื้นที่ โดยจะเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-15.30 น.

ใบขับขี่หมดอายุ ต่อที่ไหนได้บ้าง?

ปัจจุบันสามารถสามารถต่อใบขับขี่หมดอายุได้ที่ สำนักงานขนส่งทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องไปต่ออายุที่สำนักงานขนส่งตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้าน นอกจากนั้น ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่ยังสามารถจองคิวขอรับบริการล่วงหน้าผ่านเว็บหรือแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue โดยสามารถเลือกวันและเวลาที่สะดวกได้ตามต้องการ และช่วยให้ประหยัดเวลามากกว่าการวอล์กอิน (Walk-in) อีกด้วย

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน 2567

อย่าปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุ เพราะหากเจอคุณตำรวจเรียกตรวจ หรือเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะไม่ใช่เรื่องสนุกเลยและอาจจะเจอค่าปรับอ่วมอย่างแน่นอน ทางที่ดีควรต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน หรือ 6 เดือน เพื่อให้ผู้ขับขี่ต่อใบขับขี่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่สำหรับคนที่ใบขับขี่หมดอายุควรรู้อะไรบ้าง?

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน

มาดูกันว่า ใบขับขี่ขาดได้กี่วัน ต้องต่ออายุภายในกี่วัน

ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี

 • ผู้ขับขี่สามารถอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง และต่อใบขับขี่ที่กรมขนส่งทางบกได้เลย โดยเสียค่าธรรมเนียมในการต่ออายุเท่านั้น

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี

 • ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1-2 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี ผู้ขับขี่จะต้องอบรมใบขับขี่ออนไลน์ใช้เวลา 2 ชั่วโมง และทำการสอบข้อเขียนใหม่ โดยต้องทำคะแนนได้มากกว่า 90% หรือตอบถูกมากกว่า 45 ข้อจาก 50 ข้อ (เหมือนตอนทำใบขับขี่ใหม่)

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี

 • ผู้ขับขี่จะต้องอบรมใบขับขี่ออนไลน์ใช้เวลา 2 ชั่วโมง และสอบใหม่ทั้งหมดทั้งข้อเขียนและภาคปฏิบัติ เหมือนคุณเริ่มทำใบขับขี่ใหม่นั่นเอง
แม้การต่ออายุใบขับขี่จะไม่มีค่าปรับ แต่สำหรับคนที่ปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุแล้วยังขับรถตามปกติ หากคุณตำรวตเรียกตรวจจะถือว่าผิดกฎหมายจราจร และถูกวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

ใบขับขี่หมดอายุ เคลมประกันได้ไหม?

ใบขับขี่หมดอายุ เคลมประกัน ต่อใบขับขี่ 2567 ต่อใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง

·   กรณีที่ใบขับขี่หมดอายุ สำหรับคนที่ทำประกันภัยชั้น 1 คุณจะยังได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยตามปกติ โดยคุ้มครองทั้งในส่วนของคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี รวมถึงกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้
กรณีที่ผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่ บริษัทประกันจะจ่ายค่าคุ้มครองหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่คู่กรณีเท่านั้น ส่วนรถของผู้เอาประกันจะต้องจ่ายค่าเสียหายเองทั้งหมด

·   กรณีมีใบขับขี่ แต่ไม่ได้พกขณะขับขี่ บริษัทประกันภัยจะคุ้มครองทั้งรถของคุณและคู่กรณี

·   กรณีใบขับขี่ถูกยึด บริษัทประกันภัยจะคุ้มครองทั้งรถของคุณและคู่กรณี

รู้อย่างนี้แล้ว ควรพกใบขับขี่ติดตัวทุกครั้งที่ขับรถ และควร ต่อใบขับขี่หมดอายุ ล่วงหน้าก่อนหมดอายุจะอุ่นใจกว่า เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันบนท้องถนนคุณก็จะหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปได้เลย อีกอย่างเวลาเจอคุณตำรวจเรียกก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเสียค่าปรับอีกด้วย

สำหรับใครที่อยากซื้อ-ขาย-เทิร์น จบในที่เดียว CARS24 พร้อมให้บริการและมีรถมือสองให้เลือกกว่า 1,000 คัน จะเลือกซื้อหรือขายรถผ่านเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ที่ App Store และ Google Play สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02 028 7428 ติดต่อได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.

ซื้อรถยนต์มือสอง CARS24

หากใบขับขี่ของคุณใกล้จะหมดอายุก็ถึงเวลาต่อใบขับขี่กันแล้ว สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนต่อ ใบขับขี่หมดอายุ ปี 2567 มีอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ต้องเตรียมและค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย แล้วถ้าใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน CARS24 รวบรวมข้อควรรู้ไว้ครบในที่เดียว รวมถึงการต่อใบขับขี่ออนไลน์ที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นอีกเยอะ

ใบขับขี่หมดอายุ 2567 ทุกเรื่องที่ต้องรู้

 • ใบขับขี่ ทำไมต้องพกเวลาขับรถ?
 • ใบขับขี่รถยนต์มีอายุเท่าไหร่?
 • ค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่ 2567
 • ต่อใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง
 • ขั้นตอนการต่อใบขับขี่หมดอายุ 2567
 • ใบขับขี่หมดอายุ ต่อที่ไหนได้บ้าง?
 • ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน?
 • ใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน 2567
 • ใบขับขี่หมดอายุ เคลมประกันได้ไหม?

ใบขับขี่ ทำไมต้องพกเวลาขับรถ?

อัปเดต! ต่อใบขับขี่ 2567 ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน ต่อใบขับขี่หมดอายุ ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง

เพราะ “ใบขับขี่” หรือใบอนุญาตขับรถประเภทต่างๆ และเป็นหลักฐานที่แสดงว่า เจ้าของใบขับขี่ได้ผ่านการทดสอบตามที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กำหนดไว้ หากผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถประเภทใดๆ ไม่มีใบขับขี่ถือว่าผิดกฎหมายและต้องได้รับโทษ

คุณจึงจำเป็นต้องพกใบขับขี่ติดตัวทุกครั้งที่ขับรถ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ใบขับขี่จะช่วยในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกัน และหากคุณตำรวจเรียกตรวจก็ใช้ยืนยันและหลีกเลี่ยงการเสียค่าปรับโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

ใบขับขี่หมดอายุ บ่อยแค่ไหน?

ใบขับขี่จะแบ่งตามอายุการใช้งานได้ 3 ประเภท แต่ละประเภทมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • ใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี: กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถเป็นใบแรกจะมีอายุเพียง 2 ปี ทั้งใบขับขี่รถยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยจะเรียกว่า "ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว" หรือ "ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว"
 • ใบขับขี่ชนิด 5 ปี: กรณีที่ผู้ขับรถต้องการจะต่อใบอนุญาตขับขี่ รอบที่ 2 หรือรอบต่อ ๆ ไป นายทะเบียนออกจะออกใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งจะมีอายุการใช้งาน 5 ปี พร้อมปรับช่วงการหมดอายุบัตรให้ตรงกับวันเกิด เพื่อช่วยให้จำง่ายในการต่อใบขับขี่ครั้งต่อไป
 • ใบขับขี่ตลอดชีพ: ปัจจุบันใบขับขี่รูปแบบนี้จะยกเลิกไปแล้วก็ตาม ยกเว้นผู้ที่มีใบขับขี่ตลอดชีพมาก่อน

ค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่หมดอายุ 2567

การต่อใบขับขี่จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือชำระเงินตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะแบ่งออกเป็นค่าธรรมเนียมของรถยนต์แต่ละประเภท บวกกับคำร้องขออีก 5 บาท ดังนี้

ค่าต่อใบขับขี่ 2567

 • ค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว 2 ปี จำนวน 205 บาท (ค่าธรรมเนียม 200 บาท + คำรอง 5 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่รถยนต์ 5 ปี จำนวน 505 บาท (ค่าธรรมเนียม 500 บาท + คำรอง 5 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ จำนวน 255 บาท (ค่าธรรมเนียม 250 บาท + คำรอง 5 บาท)
ใบขับขี่หมดอายุ ต่อใบขับขี่ 2 ปีเป็น 5 ปี ใช้เอกสารอะไรบ้าง อัปเดต! ต่อใบขับขี่หมดอายุ 2567 ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง

ต่อใบขับขี่หมดอายุใช้เอกสารอะไรบ้าง

ต่อใบขับขี่จาก 2 ปี (ชั่วคราว) เป็น 5 ปี

ถ้าต้องการเปลี่ยนใบขับขี่จาก 2 ปี (ชั่วคราว) เป็น 5 ปี ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

1.       บัตรประชาชนตัวจริง

2.       ใบอนุญาตฉบับเดิม

3.       ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ใบขับขี่หมดอายุ ต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี ใช้เอกสารอะไรบ้าง อัปเดต! ต่อใบขับขี่หมดอายุ 2567 ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง

หลักฐานที่ต้องใช้ในการ ต่อใบขับขี่ 2567 5 ปีเป็น 5 ปี มีอะไรบ้าง?

1.   บัตรประชาชนตัวจริง

2.   ใบอนุญาตฉบับเดิม

3.   ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่ ตรวจได้ที่ไหนบ้าง?

ใบรับรองแพทย์ต่อใบขับขี่หมดอายุ อัปเดต! ต่อใบขับขี่หมดอายุ 2567 ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง

ตามความหมายของแพทยสภา หมายถึง เอกสารที่ออกโดยแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อรับรองว่า บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับการตรวจร่างกายจริง ตามประกาศขนส่งฉบับใหม่ (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา)

ซึ่งใบรับรองแพทย์สำหรับทำใบขับขี่ จะมีอายุใช้งานไม่เกิน 1 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ไปขอใบรับรองแพทย์จนถึงวันที่ทำใบขับขี่) จะตรวจหาโรคต่าง ๆ ดังนี้

 • โรคเรื้อน / Leprosy
 • วัณโรคระยะอันตราย / Advanced Pulmonary Tuberculosis
 • ยาเสพติดให้โทษ / Drug addiction
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic alcoholism
 • โรคเท้าช้าง / Elephantiasis

คุณสามารถตรวจร่างกายเพื่อขอใบรับรองแพทย์ สำหรับทำใบขับขี่ได้ที่โรงพยาบาลและคลินิกเวชกรรมทุกแห่ง ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที ตั้งแต่การซักประวัติ เข้ารับการตรวจ และการออกใบรับรองแพทย์

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่หมดอายุ 2567

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่หมดอายุ 2567 มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

 1. อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทางเว็บไซต์กรมการขนส่ง www.dlt-elearning.com
 2. การต่อใบขับขี่สามารถดำเนินการได้ทั้ง walk in หรือจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 4. กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ออกใบอนุญาตขับรถ
การต่อใบขับขี่หมดอายุ ถ้าต่อใบขับขี่ขณะที่ใบขับขี่หมดอายุไม่เกินกว่า 1 ปีจะสามารถต่อได้ทันทีโดยอบรมออนไลน์เพียง 1 ชั่วโมง แต่ถ้าใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องรับการอบรมออนไลน์ 2 ชั่วโมงพร้อมทำทดสอบข้อเขียนเพิ่มเติม ขณะที่ถ้าปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุเกินกว่า 3 ปี จะต้องอบรมออนไลน์ 2 ชั่วโมงพร้อมสอบทั้งข้อเขียนและสอบปฎิบัติใหม่ทั้งหมด

ต่อใบขับขี่วันเสาร์-อาทิตย์ได้ไหม ได้ถึงกี่โมง 2567

สามารถต่อใบขับขี่ได้ ณ สำนักงานขนส่ง ในพื้นที่ โดยจะเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-15.30 น.

ใบขับขี่หมดอายุ ต่อที่ไหนได้บ้าง?

ปัจจุบันสามารถสามารถต่อใบขับขี่หมดอายุได้ที่ สำนักงานขนส่งทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องไปต่ออายุที่สำนักงานขนส่งตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้าน นอกจากนั้น ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่ยังสามารถจองคิวขอรับบริการล่วงหน้าผ่านเว็บหรือแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue โดยสามารถเลือกวันและเวลาที่สะดวกได้ตามต้องการ และช่วยให้ประหยัดเวลามากกว่าการวอล์กอิน (Walk-in) อีกด้วย

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน 2567

อย่าปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุ เพราะหากเจอคุณตำรวจเรียกตรวจ หรือเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะไม่ใช่เรื่องสนุกเลยและอาจจะเจอค่าปรับอ่วมอย่างแน่นอน ทางที่ดีควรต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน หรือ 6 เดือน เพื่อให้ผู้ขับขี่ต่อใบขับขี่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่สำหรับคนที่ใบขับขี่หมดอายุควรรู้อะไรบ้าง?

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน

มาดูกันว่า ใบขับขี่ขาดได้กี่วัน ต้องต่ออายุภายในกี่วัน

ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี

 • ผู้ขับขี่สามารถอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง และต่อใบขับขี่ที่กรมขนส่งทางบกได้เลย โดยเสียค่าธรรมเนียมในการต่ออายุเท่านั้น

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี

 • ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1-2 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี ผู้ขับขี่จะต้องอบรมใบขับขี่ออนไลน์ใช้เวลา 2 ชั่วโมง และทำการสอบข้อเขียนใหม่ โดยต้องทำคะแนนได้มากกว่า 90% หรือตอบถูกมากกว่า 45 ข้อจาก 50 ข้อ (เหมือนตอนทำใบขับขี่ใหม่)

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี

 • ผู้ขับขี่จะต้องอบรมใบขับขี่ออนไลน์ใช้เวลา 2 ชั่วโมง และสอบใหม่ทั้งหมดทั้งข้อเขียนและภาคปฏิบัติ เหมือนคุณเริ่มทำใบขับขี่ใหม่นั่นเอง
แม้การต่ออายุใบขับขี่จะไม่มีค่าปรับ แต่สำหรับคนที่ปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุแล้วยังขับรถตามปกติ หากคุณตำรวตเรียกตรวจจะถือว่าผิดกฎหมายจราจร และถูกวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

ใบขับขี่หมดอายุ เคลมประกันได้ไหม?

ใบขับขี่หมดอายุ เคลมประกัน ต่อใบขับขี่ 2567 ต่อใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง

·   กรณีที่ใบขับขี่หมดอายุ สำหรับคนที่ทำประกันภัยชั้น 1 คุณจะยังได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยตามปกติ โดยคุ้มครองทั้งในส่วนของคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี รวมถึงกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้
กรณีที่ผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่ บริษัทประกันจะจ่ายค่าคุ้มครองหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่คู่กรณีเท่านั้น ส่วนรถของผู้เอาประกันจะต้องจ่ายค่าเสียหายเองทั้งหมด

·   กรณีมีใบขับขี่ แต่ไม่ได้พกขณะขับขี่ บริษัทประกันภัยจะคุ้มครองทั้งรถของคุณและคู่กรณี

·   กรณีใบขับขี่ถูกยึด บริษัทประกันภัยจะคุ้มครองทั้งรถของคุณและคู่กรณี

รู้อย่างนี้แล้ว ควรพกใบขับขี่ติดตัวทุกครั้งที่ขับรถ และควร ต่อใบขับขี่หมดอายุ ล่วงหน้าก่อนหมดอายุจะอุ่นใจกว่า เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันบนท้องถนนคุณก็จะหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปได้เลย อีกอย่างเวลาเจอคุณตำรวจเรียกก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเสียค่าปรับอีกด้วย

สำหรับใครที่อยากซื้อ-ขาย-เทิร์น จบในที่เดียว CARS24 พร้อมให้บริการและมีรถมือสองให้เลือกกว่า 1,000 คัน จะเลือกซื้อหรือขายรถผ่านเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ที่ App Store และ Google Play สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02 028 7428 ติดต่อได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.

ซื้อรถยนต์มือสอง CARS24
อ่านเพิ่มเติม