เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ผ่อนหมดแล้ว ต้องทำยังไง มีค่าใช้จ่ายกี่บาท

อยากเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ผ่อนหมดแล้ว แต่ไม่รู้จะทำยังไงต่อ หรือคุยกับไฟแนนซ์อย่างไร เตรียมค่าใช้จ่ายกี่บาท ใช้เวลากี่วัน ที่นี่มีคำตอบสำหรับเจ้าของรถคันใหม่ ต้องทำอย่างไรบ้างไปดูกัน

CARS24
CARS24
| อ่าน 1 นาที

เชื่อว่าหลายๆ คนที่ต้องการเป็นเจ้าของรถจะต้องรอคอยวันที่ผ่อนรถหมด และได้ปลดภาระการผ่อนชำระค่างวดจบสิ้นอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่างวดรถเสร็จสิ้นจนถึงงวดสุดท้ายแล้ว และได้ทำการปิดยอดหนี้กับไฟแนนซ์เรียบร้อยตามระยะเวลาของสัญญา รถคันดังกล่าวก็จะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าซื้ออย่างสมบูรณ์ สำหรับหลายคนที่เพิ่งมีประสบการณ์ซื้อรถเป็นครั้งแรกและเป็นรถคันแรกอาจจะยังทำตัวไม่ถูกว่า เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ผ่อนหมดแล้ว จะต้องทำยังไงต่อบ้าง มีขั้นตอนอะไรบ้างในการโอนกรรมรถยนต์เป็นของตัวเอง และต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ หรือหากมีเรื่องต้องใช้เงินก้อนมาเสริมสภาพคล่องในช่วงเวลานี้ และต้องการนำรถไปยื่นขอสินเชื่อ จะสามารถทำได้หรือไม่ เราไปหาคำตอบกัน

เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ผ่อนหมดแล้ว ต้องทำยังไง มีค่าใช้จ่ายกี่บาท ใช้เวลากี่วัน

โอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ผ่อนรถหมดแล้วต้องทำอย่างไร

เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระค่างวดรถสุดท้ายจบสิ้น ขั้นตอนต่อไปที่ต้องดำเนินการคือ การทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์เจ้าของรถยนต์คันนั้นๆ จากเดิมที่ผู้เช่าซื้อนั้นได้เป็นแค่ผู้ครอบครองรถยนต์ และมีไฟแนนซ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ก็จะเปลี่ยนจากผู้เช่าซื้อมาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์แทน ทั้งนี้ ทางบริษัทไฟแนนซ์จะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ให้ ถึงอย่างนั้น เจ้าของรถก็ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการดังกล่าว

โอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

โดยทั่วไปแล้ว ทางบริษัทไฟแนนซ์จะมีเอกสารใบคำขอโอนและใบมอบอำนาจให้ผู้เช่าซื้อที่การผ่อนชำระค่างวดเสร็จสิ้นอยู่แล้ว ดังนั้น ให้ว่าที่เจ้าของรถให้เตรียมแค่สำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านไว้ก็พอ โดยทางบริษัทไฟแนนซ์จะดำเนินการส่งเอกสารที่เจ้าของรถต้องใช้ในการโอนมาให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ในกรณีที่ว่าที่เจ้าของรถไม่สะดวกเดินทางไปติดต่อกับบริษัทไฟแนนซ์รถโดยตรง หรือหากว่าที่เจ้าของรถยนต์สะดวก การติดต่อกับบริษัทไฟแนนซ์โดยตรงจะเป็นการดีกว่ามาก เพราะจะได้ทั้งความสะดวกรวดเร็ว และเอกสารต่างๆ ไม่ตกหล่นสูญหายระหว่างขนส่งทางไปรษณีย์

สำหรับเอกสารที่ต้องยื่นกับบริษัทไฟแนนซ์รถเมื่อผ่อนชำระสินเชื่อรถยนต์เสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่

 1. ใบคำขอโอนรถยนต์ (เซ็นในช่องผู้รับโอน โดยเซ็นต์ลายเซ็นต์หรือเขียนลายมือชื่อให้ตรงกับที่เซ็นต์ไว้ในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์)
 2. สำเนาบัตรประชาชน เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง ลายเซ็นต์ให้เซ็นต์เหมือนกับสัญญาเช่าซื้อ (ระบุใช้โอนรถยนต์ทะเบียน ....ใส่หมายเลขทะเบียน .....)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง ลายเซ็นต์ให้เซ็นต์เหมือนกับสัญญาเช่าซื้อ (ระบุใช้โอนรถยนต์ทะเบียน ....ใส่หมายเลขทะเบียน .....)
 4. หนังสือมอบอำนาจในการโอนรถยนต์ เซ็นต์ลายเซ็นต์ในช่องผู้มอบอำนาจ (ทางบริษัทไฟแนนซ์ส่วนมากจะนำไปกรอกลงรายละเอียดต่างๆ ของหนังสือมอบอำนาจเอง แต่ถ้าฝั่งผู้เช่าซื้อไม่สบายใจที่จะเซ็นต์ใบมอบอำนาจลอยทิ้งเอาไว้ ก็ให้ระบุในใบมอบอำนาจในข้อที่ 1 ว่าใช้ในการโอนรถยนต์ ทะเบียน .......ใส่หมายเลขทะเบียน ..... ก็ได้) อย่างไรก็ตาม บริษัทไฟแนนซ์รถบางแห่งอาจจะให้คุณเป็นผู้รับมอบอำนาจจากตัวของไฟแนนซ์เองแทน
เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ผ่อนหมดแล้ว ต้องทำยังไง มีค่าใช้จ่ายกี่บาท ใช้เวลากี่วัน

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ผ่อนหมดแล้วกี่บาท

เมื่อผ่านพ้นเตรียมขั้นตอนด้านเอกสารไปเรียบร้อยแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ว่าที่เจ้าของรถจะต้องเตรียมไว้เพื่อชำระให้กับทางบริษัทไฟแนนซ์ก็คือค่าดำเนินการทางทะเบียนรถ (ค่าโอนรถยนต์)

ทั้งนี้ ทางสถาบันการเงินและไฟแนนซ์รถแต่ละเจ้า มีค่าใช้จ่ายและเรียกเก็บค่าโอนรถจากไฟแนนซ์ไม่เท่ากัน แต่จะอยู่ในช่วงราคา 1,000 ถึง 3,000 บาท ทั้งนี้ส่วนมากแล้วจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอยู่ในช่วงพันกว่าบาท

หลังจากทางบริษัทไฟแนนซ์ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของรถคนใหม่จะสามารถเลือกได้ว่าจะรับเล่มทะเบียนรถยนต์อย่างไร โดยการรับเล่มทะเบียนมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. จัดส่งเล่มทะเบียนรถทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้
 2. ติดต่อขอรับตัวเล่มทะเบียนด้วยตัวเองที่บริษัทไฟแนนซ์ โดยในกรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกเดินทางเข้ารับเล่มทะเบียนได้ด้วยตัวเอง ก็สามารถเซ็นต์หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปรับเล่มทะเบียนแทนได้
เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ผ่อนหมดแล้ว ต้องทำยังไง มีค่าใช้จ่ายกี่บาท ใช้เวลากี่วัน

การเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ผ่อนหมดแล้วใช้เวลากี่วัน

สำหรับคำถามที่ว่า ผ่อนรถหมดแล้วต้องโอนกรรมสิทธิ์รถภายในระยะเวลากี่วัน ประเด็นนี้ ระยะเวลาในการโอนเล่มทะเบียนรถยนต์เมื่อผ่อนรถหมดแล้ว ทางบริษัทไฟแนนซ์ส่วนใหญ่จะโอนกรรมสิทธิ์รถกลับคืนให้เจ้าของรถคนใหม่ ภายในระยะเวลาประมาณ 4-7 วันทำการ ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถผ่อนหมดแล้วในกรณีที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน  หากอยู่ต่างพื้นที่ หรือต่างจังหวัดอาจจะต้องใช้เวลา 15-30 วัน อย่างไรก็ตาม ควรสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทไฟแนนซ์โดยตรง ว่าในการโอนรถยนต์จะใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะได้รับเล่มทะเบียนรถยนต์

เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ทำยังไงบ้าง ต้องเอารถไปไหม

เมื่อต้องเข้าไปโอนรถยนต์กับสำนักงานขนส่งทางบก หรือที่กรมขนส่งฯ นั้น เจ้าของรถจำเป็นจะต้องนำรถที่ต้องการโอนกรรมสิทธิ์นั้นเข้าไปเพื่อโอนรถด้วย เพราะทางขนส่งจะต้องตรวจสภาพรถก่อนโอน และในกระบวนการโอนรถยนต์มักจะมีการตรวจสภาพรถก่อน เพื่อจะดูว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีสภาพที่พร้อมสำหรับการโอนหรือไม่ โดยขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่สำนักงานขนส่ง หรือที่สำนักงานทะเบียนจัดเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการโอนลอย หรือการโอนที่ขนส่ง ก็จำเป็นต้องรับการตรวจสภาพก่อนโอน โดยขั้นตอนการโอนจะมีคร่าวๆ ดังนี้

 • นำรถตรวจสภาพที่งานตรวจสภาพรถ
 • ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียม
 • รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน
 • รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ

อ่านเพิ่มเติม >>> การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ใช้เอกสารอะไรบ้าง และค่าโอนรถยนต์กี่บาท

เพิ่งโอนรถเป็นชื่อตัวเอง ยื่นขอสินเชื่อรถแลกเงินได้เลยหรือไม่

ในสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว อาจจำเป็นต้องให้เงินก้อนกะทันหัน ในกรณีที่รถยนต์เพิ่งเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ผ่อนหมดแล้ว ในเล่มทะเบียน จะยังไม่สามารถนำรถคันนั้นไปยื่นขอสินเชื่อ หรือจำนำทะเบียนรถที่เพิ่งโอนได้ทันที เพราะถึงแม้จะโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์รถยนต์มาเป็นของตัวเองแล้ว ยังต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินผู้ให้บริการสินเชื่อเป็นผู้กำหนด

อ่านเพิ่มเติม >>>> รถแลกเงิน คืออะไร? รถแลกเงินที่ไหนดี ดอกเบี้ยต่ำสุด 2567

ขายรถ ขายรถมือสอง ประเมินราคารถ เช็คราคารถมือสอง CARS24

สำหรับใครที่อยากซื้อ-ขาย-เทิร์น จบในที่เดียว CARS24 มีรถมือสองให้เลือกกว่า 1,000 คัน พร้อมให้บริการจัดไฟแนนซ์รถมือสอง จะเลือกซื้อหรือขายรถผ่านเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ที่ App Store และ Google Play สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02 028 7428 ติดต่อได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.

เชื่อว่าหลายๆ คนที่ต้องการเป็นเจ้าของรถจะต้องรอคอยวันที่ผ่อนรถหมด และได้ปลดภาระการผ่อนชำระค่างวดจบสิ้นอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่างวดรถเสร็จสิ้นจนถึงงวดสุดท้ายแล้ว และได้ทำการปิดยอดหนี้กับไฟแนนซ์เรียบร้อยตามระยะเวลาของสัญญา รถคันดังกล่าวก็จะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าซื้ออย่างสมบูรณ์ สำหรับหลายคนที่เพิ่งมีประสบการณ์ซื้อรถเป็นครั้งแรกและเป็นรถคันแรกอาจจะยังทำตัวไม่ถูกว่า เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ผ่อนหมดแล้ว จะต้องทำยังไงต่อบ้าง มีขั้นตอนอะไรบ้างในการโอนกรรมรถยนต์เป็นของตัวเอง และต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ หรือหากมีเรื่องต้องใช้เงินก้อนมาเสริมสภาพคล่องในช่วงเวลานี้ และต้องการนำรถไปยื่นขอสินเชื่อ จะสามารถทำได้หรือไม่ เราไปหาคำตอบกัน

เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ผ่อนหมดแล้ว ต้องทำยังไง มีค่าใช้จ่ายกี่บาท ใช้เวลากี่วัน

โอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ผ่อนรถหมดแล้วต้องทำอย่างไร

เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระค่างวดรถสุดท้ายจบสิ้น ขั้นตอนต่อไปที่ต้องดำเนินการคือ การทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์เจ้าของรถยนต์คันนั้นๆ จากเดิมที่ผู้เช่าซื้อนั้นได้เป็นแค่ผู้ครอบครองรถยนต์ และมีไฟแนนซ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ก็จะเปลี่ยนจากผู้เช่าซื้อมาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์แทน ทั้งนี้ ทางบริษัทไฟแนนซ์จะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ให้ ถึงอย่างนั้น เจ้าของรถก็ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการดังกล่าว

โอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

โดยทั่วไปแล้ว ทางบริษัทไฟแนนซ์จะมีเอกสารใบคำขอโอนและใบมอบอำนาจให้ผู้เช่าซื้อที่การผ่อนชำระค่างวดเสร็จสิ้นอยู่แล้ว ดังนั้น ให้ว่าที่เจ้าของรถให้เตรียมแค่สำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านไว้ก็พอ โดยทางบริษัทไฟแนนซ์จะดำเนินการส่งเอกสารที่เจ้าของรถต้องใช้ในการโอนมาให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ในกรณีที่ว่าที่เจ้าของรถไม่สะดวกเดินทางไปติดต่อกับบริษัทไฟแนนซ์รถโดยตรง หรือหากว่าที่เจ้าของรถยนต์สะดวก การติดต่อกับบริษัทไฟแนนซ์โดยตรงจะเป็นการดีกว่ามาก เพราะจะได้ทั้งความสะดวกรวดเร็ว และเอกสารต่างๆ ไม่ตกหล่นสูญหายระหว่างขนส่งทางไปรษณีย์

สำหรับเอกสารที่ต้องยื่นกับบริษัทไฟแนนซ์รถเมื่อผ่อนชำระสินเชื่อรถยนต์เสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่

 1. ใบคำขอโอนรถยนต์ (เซ็นในช่องผู้รับโอน โดยเซ็นต์ลายเซ็นต์หรือเขียนลายมือชื่อให้ตรงกับที่เซ็นต์ไว้ในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์)
 2. สำเนาบัตรประชาชน เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง ลายเซ็นต์ให้เซ็นต์เหมือนกับสัญญาเช่าซื้อ (ระบุใช้โอนรถยนต์ทะเบียน ....ใส่หมายเลขทะเบียน .....)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง ลายเซ็นต์ให้เซ็นต์เหมือนกับสัญญาเช่าซื้อ (ระบุใช้โอนรถยนต์ทะเบียน ....ใส่หมายเลขทะเบียน .....)
 4. หนังสือมอบอำนาจในการโอนรถยนต์ เซ็นต์ลายเซ็นต์ในช่องผู้มอบอำนาจ (ทางบริษัทไฟแนนซ์ส่วนมากจะนำไปกรอกลงรายละเอียดต่างๆ ของหนังสือมอบอำนาจเอง แต่ถ้าฝั่งผู้เช่าซื้อไม่สบายใจที่จะเซ็นต์ใบมอบอำนาจลอยทิ้งเอาไว้ ก็ให้ระบุในใบมอบอำนาจในข้อที่ 1 ว่าใช้ในการโอนรถยนต์ ทะเบียน .......ใส่หมายเลขทะเบียน ..... ก็ได้) อย่างไรก็ตาม บริษัทไฟแนนซ์รถบางแห่งอาจจะให้คุณเป็นผู้รับมอบอำนาจจากตัวของไฟแนนซ์เองแทน
เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ผ่อนหมดแล้ว ต้องทำยังไง มีค่าใช้จ่ายกี่บาท ใช้เวลากี่วัน

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ผ่อนหมดแล้วกี่บาท

เมื่อผ่านพ้นเตรียมขั้นตอนด้านเอกสารไปเรียบร้อยแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ว่าที่เจ้าของรถจะต้องเตรียมไว้เพื่อชำระให้กับทางบริษัทไฟแนนซ์ก็คือค่าดำเนินการทางทะเบียนรถ (ค่าโอนรถยนต์)

ทั้งนี้ ทางสถาบันการเงินและไฟแนนซ์รถแต่ละเจ้า มีค่าใช้จ่ายและเรียกเก็บค่าโอนรถจากไฟแนนซ์ไม่เท่ากัน แต่จะอยู่ในช่วงราคา 1,000 ถึง 3,000 บาท ทั้งนี้ส่วนมากแล้วจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอยู่ในช่วงพันกว่าบาท

หลังจากทางบริษัทไฟแนนซ์ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของรถคนใหม่จะสามารถเลือกได้ว่าจะรับเล่มทะเบียนรถยนต์อย่างไร โดยการรับเล่มทะเบียนมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. จัดส่งเล่มทะเบียนรถทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้
 2. ติดต่อขอรับตัวเล่มทะเบียนด้วยตัวเองที่บริษัทไฟแนนซ์ โดยในกรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกเดินทางเข้ารับเล่มทะเบียนได้ด้วยตัวเอง ก็สามารถเซ็นต์หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปรับเล่มทะเบียนแทนได้
เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ผ่อนหมดแล้ว ต้องทำยังไง มีค่าใช้จ่ายกี่บาท ใช้เวลากี่วัน

การเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ผ่อนหมดแล้วใช้เวลากี่วัน

สำหรับคำถามที่ว่า ผ่อนรถหมดแล้วต้องโอนกรรมสิทธิ์รถภายในระยะเวลากี่วัน ประเด็นนี้ ระยะเวลาในการโอนเล่มทะเบียนรถยนต์เมื่อผ่อนรถหมดแล้ว ทางบริษัทไฟแนนซ์ส่วนใหญ่จะโอนกรรมสิทธิ์รถกลับคืนให้เจ้าของรถคนใหม่ ภายในระยะเวลาประมาณ 4-7 วันทำการ ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถผ่อนหมดแล้วในกรณีที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน  หากอยู่ต่างพื้นที่ หรือต่างจังหวัดอาจจะต้องใช้เวลา 15-30 วัน อย่างไรก็ตาม ควรสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทไฟแนนซ์โดยตรง ว่าในการโอนรถยนต์จะใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะได้รับเล่มทะเบียนรถยนต์

เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ทำยังไงบ้าง ต้องเอารถไปไหม

เมื่อต้องเข้าไปโอนรถยนต์กับสำนักงานขนส่งทางบก หรือที่กรมขนส่งฯ นั้น เจ้าของรถจำเป็นจะต้องนำรถที่ต้องการโอนกรรมสิทธิ์นั้นเข้าไปเพื่อโอนรถด้วย เพราะทางขนส่งจะต้องตรวจสภาพรถก่อนโอน และในกระบวนการโอนรถยนต์มักจะมีการตรวจสภาพรถก่อน เพื่อจะดูว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีสภาพที่พร้อมสำหรับการโอนหรือไม่ โดยขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่สำนักงานขนส่ง หรือที่สำนักงานทะเบียนจัดเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการโอนลอย หรือการโอนที่ขนส่ง ก็จำเป็นต้องรับการตรวจสภาพก่อนโอน โดยขั้นตอนการโอนจะมีคร่าวๆ ดังนี้

 • นำรถตรวจสภาพที่งานตรวจสภาพรถ
 • ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียม
 • รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน
 • รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ

อ่านเพิ่มเติม >>> การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ใช้เอกสารอะไรบ้าง และค่าโอนรถยนต์กี่บาท

เพิ่งโอนรถเป็นชื่อตัวเอง ยื่นขอสินเชื่อรถแลกเงินได้เลยหรือไม่

ในสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว อาจจำเป็นต้องให้เงินก้อนกะทันหัน ในกรณีที่รถยนต์เพิ่งเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ผ่อนหมดแล้ว ในเล่มทะเบียน จะยังไม่สามารถนำรถคันนั้นไปยื่นขอสินเชื่อ หรือจำนำทะเบียนรถที่เพิ่งโอนได้ทันที เพราะถึงแม้จะโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์รถยนต์มาเป็นของตัวเองแล้ว ยังต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินผู้ให้บริการสินเชื่อเป็นผู้กำหนด

อ่านเพิ่มเติม >>>> รถแลกเงิน คืออะไร? รถแลกเงินที่ไหนดี ดอกเบี้ยต่ำสุด 2567

ขายรถ ขายรถมือสอง ประเมินราคารถ เช็คราคารถมือสอง CARS24

สำหรับใครที่อยากซื้อ-ขาย-เทิร์น จบในที่เดียว CARS24 มีรถมือสองให้เลือกกว่า 1,000 คัน พร้อมให้บริการจัดไฟแนนซ์รถมือสอง จะเลือกซื้อหรือขายรถผ่านเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ที่ App Store และ Google Play สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02 028 7428 ติดต่อได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.

อ่านเพิ่มเติม