อัปเดต! ต่อใบขับขี่ปี 2567 แบบไม่จองออนไลน์ทำได้ไหม ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง?

CARS24
CARS24
| อ่าน 1 นาที

หลายคนอาจจะเกิดความสับสน เพราะในยุคโควิด-19 การต่อใบขับขี่ หรือต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และรถทุกประเภท ทางกรมขนส่งทางบกกำหนดให้เราต้องจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือทางเว็บไซต์เท่านั้น

ล่าสุด กรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการต่อใบขับขี่แบบ Walk In เข้าไปได้เลย โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว ซึ่งคุณต้องนำผลการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ (e-Learning) ทางเว็บไซต์ https://www.dlt.go.th/th บัตรประชาชน ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม และใบรับรองแพทย์ ติดตัวไปด้วย เพื่อนำไปใช้ต่ออายุใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะคุณสามารถเข้ารับการอบรมที่สำนักงานก็ สามารถนำบัตรประชาชน ใบขับขี่ฉบับเดิม และใบรับรองแพทย์ ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่สำนักงานขนส่งเช่นกัน

นอกจากนี้ ผู้มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวชนิด 2 ปี ที่ต้องการเปลี่ยนประเภทเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี ที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุด สูญหาย หรือขอแก้ไขรายการ การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และการขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (Walk in)

หรือจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้ทาง Google Play และ Apple Store เช่นเดียวกัน โดยจะให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเป็นอันดับแรก ส่วนผู้ที่ไม่ได้จองคิวมาจะเข้ารับบริการในลำดับถัดไป สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วจะออกใบนัดเพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไป

ข้อมูลจาก: กรมการขนส่งทางบก

หลังจากได้ใบขับขี่แล้ว อย่าลืมแวะมาเลือกรถมือสองคุณภาพดี ที่ผ่านการตรวจเช็กสภาพโดยผู้เชี่ยวชาญกว่า 150 จุดของ CARS24 หรือสนใจอยากขายรถมือสองกับเราก็ได้เช่นกัน รับประกันราคาเป็นธรรม รู้ผลไว อนุมัติปุ๊บ! รับเงินไว ไม่ต้องรอนาน

หลายคนอาจจะเกิดความสับสน เพราะในยุคโควิด-19 การต่อใบขับขี่ หรือต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และรถทุกประเภท ทางกรมขนส่งทางบกกำหนดให้เราต้องจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือทางเว็บไซต์เท่านั้น

ล่าสุด กรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการต่อใบขับขี่แบบ Walk In เข้าไปได้เลย โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว ซึ่งคุณต้องนำผลการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ (e-Learning) ทางเว็บไซต์ https://www.dlt.go.th/th บัตรประชาชน ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม และใบรับรองแพทย์ ติดตัวไปด้วย เพื่อนำไปใช้ต่ออายุใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะคุณสามารถเข้ารับการอบรมที่สำนักงานก็ สามารถนำบัตรประชาชน ใบขับขี่ฉบับเดิม และใบรับรองแพทย์ ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่สำนักงานขนส่งเช่นกัน

นอกจากนี้ ผู้มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวชนิด 2 ปี ที่ต้องการเปลี่ยนประเภทเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี ที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุด สูญหาย หรือขอแก้ไขรายการ การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และการขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (Walk in)

หรือจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้ทาง Google Play และ Apple Store เช่นเดียวกัน โดยจะให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเป็นอันดับแรก ส่วนผู้ที่ไม่ได้จองคิวมาจะเข้ารับบริการในลำดับถัดไป สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วจะออกใบนัดเพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไป

ข้อมูลจาก: กรมการขนส่งทางบก

หลังจากได้ใบขับขี่แล้ว อย่าลืมแวะมาเลือกรถมือสองคุณภาพดี ที่ผ่านการตรวจเช็กสภาพโดยผู้เชี่ยวชาญกว่า 150 จุดของ CARS24 หรือสนใจอยากขายรถมือสองกับเราก็ได้เช่นกัน รับประกันราคาเป็นธรรม รู้ผลไว อนุมัติปุ๊บ! รับเงินไว ไม่ต้องรอนาน

อ่านเพิ่มเติม